Katica csoport

„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.”
/Pestalozzi/

Szinte mindenki szereti a hétpettyes katicabogarat, játékos kinézete és hasznossága miatt ezért választottuk.
Szerető szívvel – óvónői ésszel neveljük őket, hogy nyitottak legyenek a szépre, a jóra, és kíváncsiak a körülöttük lévő világra. Óvodai életünkben nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes, családias légkör megteremtésére törekszünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiség életkornak megfelelő fejlesztésére. Csoportunk életének szervezésekor elsődleges feladat számunkra, hogy minél jobban megismerve a gyermekeinket, igényeikhez és szükségleteikhez alkalmazkodva biztosítsuk számukra az ideális környezetet, nevelő hatást. Befogadjuk, elfogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket olyannak, amilyenek. Megismerve őket igyekszünk elérni, hogy az óvodáskor ideje alatt szeretettel, élményekkel, az együtt megélt évek örömeivel, mesékkel, versekkel, dalokkal gazdagodjanak és egyéni sajátosságaikhoz mérten fejlődjön testi-lelki, érzelmi, értelmi és szociális képességeik.

Célunk:
A helyi természeti értékekre építve környezet tudatos, környezetvédő személyiség kialakítása. Fontosnak tartjuk a világ tevékeny és élményeken alapuló megismerését. A szabadjáték és a játékban való tanulás, tapasztalatszerzés átszövi az egész napot. Meghatározónak tartjuk, hogy a tanulás folyamatában jól érezzék magukat a gyerekek. Valljuk, hogy a szabad játék, a kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttmunkálkodás öröme biztosítják ezt a jó érzést. Az évszakok változásait követve állítjuk össze a verseket, meséket, mondókákat, dalokat és játékos tevékenységeket, amiben minden kényszer nélkül fejleszthetők a gyermekek, örömforrás számukra.

Óvónők:
Karalyosné Adamcsek Anita
Virág Tiborné Kati néni
Dajka:

Mátyás Lászlóné (Szidi néni)

Ünnepeink:
Mikulás, Karácsony, Húsvét, Anyák napja

Kapcsolattarás a szülőkkel: Játék délelőtt ( töklámpás készítés, karácsony, húsvét),közös kirándulás, karácsonyi, húsvéti vásár.