Kézműves szakkör

„ Az ismeretlen megismerési vágya, az új megismerésének kiindulópontjai a csodálkozás. Minden érdeklődés az érzelmekben gyökeredzik.” /Platón/

Az Ügyes kezek szakkör feladata, hogy a gyermekeknek állandó alkalmat adjon fantáziájuk, képzeletük, kézügyességük vizuális, szabad önkifejezésére. A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítására. Szép és a esztétikus iránti igény alakítására. A különböző tevékenységek során az egyes technikákkal ismerkedjenek, és lehetőségük van azok önálló alkalmazására. A foglalkozás éves programja felöleli a jeles napokat, illetve a különböző pályázatokat.

A legfontosabb, hogy vidám hangulatú, ötletgazdag alkotótevékenység alakuljon ki, ahol a gyerekek jól érzik magukat, szívesen vesznek részt a tevékenységekben, mely hozzájárul személyiségük harmonikus fejlesztéséhez.
Vezeti Molnárné Antali Zita