Mesélő természet

Az érdeklődő nagycsoportosoknak lehetőségük van a körülöttünk lévő természeti szépségek, különleges jelenségek rácsodálkozására, játékos megismerésére.

A program célja: – a gyermekek környezettudatos, környezetet óvó, megbecsülő emberré váljanak
– a gyermekek ismeret anyagának bővítése
– a már kialakult kognitív (értelmi) képességekre építve fejleszteni a gyermekek szándékos figyelmét, emlékezetét, a felidézés képességét, fogalmi, problémamegoldó gondolkodását és intellektuális képességét.

A program feladata: – közös tevékenységek, kísérletek végzésével a
szociális együttműködési és társas készségeik, kreativitásuk, motiváltságuk fejlesztése.

A foglalkozásokon résztvevők létszáma: 8 – 9 fő
Vezeti: Bőszéné Borbély Rita