Lellei Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lellei Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások, munkaköri leírás szerint. A 3-7 éves gyermekek nevelése a Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, az óvoda szokás-és szabályrendszerének megfelelően, a szervezeti keretek, dokumentumok figyelembe vételével. Differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal, gyermekvédelmi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL vizsga

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai felkészültség, innovációs folyamatok iránti elkötelezettség. ,

        Differenciált bánásmód alkalmazása, inkluzív pedagógiai szemlélet, magatartás.,

        Együttműködő készség, kiváló szintű kommunikációs készség, pontosság.,

        Jó kézügyesség, kreativitás, lelkiismeretesség, empátia, gyermekszeretet, tolerancia.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata

        Kézzel írott motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kismráv Istvánné nyújt, a 06-85/554-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lellei Óvoda címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lellei Óvoda címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után személyes interjúra, szakmai elbeszélgetésre kerül sor. A döntést követően a pályázók értesítése elektronikus formában történik, ezért az e-mailcím feltüntetése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balatonlelle Város hivatalos honlapja – balatonlelle.hu - 2017. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Lellei Óvoda honlapja – ovoda.balatonlelle.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.